เกมจะชนะได้เมื่อผู้เล่นทำลายวิญญาณชั่วร้ายของตนเอง หรือทำลายวิญญาณดีของฝ่ายตรงข้าม หรือย้ายวิญญาณดีของตนเองไปยังช่องมุมใดช่องหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามบนกระดาน

(ghosts)
2 คน / 15 นาที / BEST 5-3

-----สารบัญคู่มือ-----

------------------------


1. ส่วนประกอบ

 
กระดานเกม 1 แผ่น

ตัวหมากพลาสติกทรงผี 16 ตัว (สีแดง 8 ตัว, สีน้ำเงิน 8 ตัว)


2. การเตรียมเกม


ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับหมากผีดี 4 ตัวและผีร้าย 4 ตัว

 
สลับผีทั้งสองประเภทบนกระดานเกมโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นหมุดสี
จากนั้นวางผีลงบนกระดานอย่างอิสระ
จัดผีของตนเองเป็นสองแถวระหว่างลูกศรบนกระดานเกม ตามภาพตัวอย่าง

3. การเล่นเกม

กำหนดลำดับการเล่น จากนั้นผู้เล่นแต่ละคนจะเลือกเคลื่อนย้ายผีของตนเองหนึ่งตัวในแต่ละตา
ผีสามารถเคลื่อนที่ได้หนึ่งช่องในแต่ละตาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจากสี่ทิศทาง: ขึ้น, ลง, ซ้าย, หรือขวา
สลับกันเคลื่อนย้ายผีของตนเองในแต่ละตาเพื่อดำเนินเกมต่อไป

หากผีของผู้เล่นต้องการเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่มีผีของฝ่ายตรงข้ามขวางอยู่ สามารถจับผีของฝ่ายตรงข้ามได้

ผีที่ถูกจับจะถูกนำออกจากกระดานเกม

หรือผู้เล่นสามารถหลีกเลี่ยงผีของฝ่ายตรงข้ามได้ แต่ในตาถัดไป ฝ่ายตรงข้ามอาจจับผีของผู้เล่นได้

4. จบเกม

มีวิธีชนะเกมได้ 3 วิธี:

1. จับผีดี (สีฟ้า) ของฝ่ายตรงข้ามให้ครบ 4 ตัว จะชนะทันที

 

2. ปล่อยให้ผีร้าย (สีแดง) ของตนเองถูกฝ่ายตรงข้ามจับครบ 4 ตัว จะชนะทันที

 

3. เคลื่อนผีดีของตนเองตัวหนึ่งออกไปนอกกระดานผ่านลูกศรที่มุมกระดานของฝ่ายตรงข้าม จะชนะทันที